All time rekordy

Rekordy budú aktualizované po dohratí aktuálnej sezóny
Rekordy budú aktualizované po dohratí aktuálnej sezóny

Najviac účastí

1. Kacska Péter - 105

2. Herenčár Roman - 98

3. Kubýnyi Igor - 98

Najvyššie zatvorenie

1.

2.

3.

Najviac zatvorení 100+

1.

2.

3.

Najviac zatvorení bullom

1.

2.

3.

Najrýchlejšie zatvorenie

1.

2.

3.

Najviac hodených "bíng"

1.

2.

3.

Najvyšší finálový priemer

1.

2.

3.

Najviac bonusov celkovo

1.

2.

3.

Vytvorte si webové stránky zdarma!