Pravidlá  

Šípková Liga - Darts Club Šaľa


Pravidlá

 9. sezóna Šípkovej ligy - Darts Club Šala sa začína  7.6.2023 a bude mať 15 kôl,bude trvať do 13.9.2023. (sezóna bude letná,čo znamená,že bude obohatená s rôznymi šípkovímy hrami)Po každom kole bude aktualizovaná a zverejnená celková tabuľka a tabuľka bonusov na našej webstránke.  Po poslednom kole v danom mesiaci vždy bude odoslané bodovanie aj do šípkarskeho zväzu ZŠO kvôli bodovaniu do slovenského rebríčka!

1. Hrací systém

1.1 Hrá sa systémom 501 DO, skupinová fáza + vyraďovacia časť (jednostranný pavúk)

1.2 Hráči začínajú zápas s bodmi v hodnote 501. Koľko bodov si hráč nahádže, toľko bude mať odpočítaných a nulu musí dosiahnuť tak, že posledné číslo hodí ako jeho dvojitú hodnotu (napríklad: zostane hráčovi na konci 40, nestačí hodiť 20 a 20, ale vonkajšie políčko na terči Double 20)

1.3 Double-ové kolá sa hrajú 501 DI DO. To znamená,že hráč začína leg s dvojitou hodnotou (s double-om) na terči a takisto musí aj leg ukončiť s dvojitou hodnotou (s double-om).

1.4 Pri double-ovom kole získané bonusové body sa započítavajú dvojnásobne do tabuľky

2. Štartovné

5€ - štartovné je povinné pre každého hráča nad 18 rokov! Ženy a juniori majú štart na danom ligovom kole za 1€.

 3€ - pre tých členov klubu DC Šaľa,ktorý majú riadne zaplatený členský poplatok. Ženy a juniori, ktorí sú členmi klubu a majú zapletený členský poplatok, štartovné na dané ligové kolo majú zadarmo.


2.1 Permanentka

10 štartov - 40€

pre členov klubu

10 štartov - 25€ 


Ročná permanentka (platná od septembra)- 130€

pre členov klubu - 80€


2.1.1 Permanentka sa neprenáša na iného hráča a ani na ďalšiu sezónu.

2.1.2 Každý hráč je povinný mať u seba permanentku a preukázať sa ňou pri registrácii pred kolom,v opačnom prípade bude musieť zaplatiť štartovné v celej výške!

2.1.3 Peniaze nebudú vrátené hráčom, ktorí,nevyužijú všetky štarty kúpené permanentkou!

2.1.4 Ak sa súťaž kvôli mimoriadnym udalostiam preruší a následne po nejakej dobe pokračuje a hráči nemajú možnosť využiť všetky štarty kúpené permanentkou v danej sezóne,v tom prípade sa môže permanentka prenášať aj na ďalšiu sezónu.


2.1.5 Členovia klubu DC Šaľa majú možnosť preniesť na ďalšiu sezónu nevyužité štartovné kúpené permanentkou! 

2.1.6 Vyzbierané peniaze sa použijú na chod ligy,na kúpu potrebných vecí,terčov, príslušenstva a vecných cien.

3. Hrací deň

3.0.1 Hracím dňom je streda so začiatkom o 18:00 (poprípade niektoré kolá môžu byť presunuté na iné dni). Registrácia na dané kolo je do 17:45 na mieste,vopred správou, na webstránke klubu DC Šaľa, alebo na t.c.+421 903 192 015!

3.0.2 Miestom konania súťaže je Bowling Strike Caffe, Štúrova 1., 92701 Šaľa

3.0.3 Keď sa daný hráč nevie dostaviť na čas,je povinný dať vedieť o svojom meškaní a dostaviť sa najneskôr do 18:30,v opačnom prípade bude vyškrtnutý zo zápasov!

3.0.4 Každý hráč, ktorý sa zaregistruje na dané kolo a zaplatí si štartovné, dá súhlas,že dodrží a rešpektuje všetky uvedené pravidlá súťaže a zásady fair play. V opačnom prípade môže byť vylúčený z aktuálneho kola!


3.0.5. Zároveň každý hráč, ktorý sa zaregistruje na dané kolo a zaplatí si štartovné, dá súhlas, že dodrží všetky aktuálne pandémické opatrenia.(povinnosť mať test, očkovanie,alebo potvrdenie o prekonaní Covid19,ak sú potrebné) Pri nedodržaní týchto opatrení znesie plnú zodpovednosť daný hráč a nie organizátor súťaže klub DC Šaľa


3.1 Harmonogram kôl

1.kolo 7.6.2023

2.kolo 14.6.2023

3.kolo 21.6.2023 - hrací formát sa bude losovať pred kolom

4.kolo 28.6.2023

5.kolo 5.7.2023

6.kolo 12.7.2023 - hrací formát sa bude losovať pred kolom 

7.kolo 19.7.2023

8.kolo 26.7.2023

9.kolo 2.8.2023 - hrací formát sa bude losovať pred kolom 

10.kolo 9.8.2023

11.kolo 16.8.2023

12.kolo 23.8.2023 - hrací formát sa bude losovať pred kolom 

13.kolo 30.8.2023

14.kolo 6.9.2023

15.kolo 13.9.2023 - hrací formát - 501 DIDO 

30.9.2023- Finálové turnaje, vyhodnotenie sezóny

Hry z ktorých sa bude losovať


301 MO - skupiny+pavúk 3VL, finále 4VL(hra sa začína so skóre 301 a leg sa zatvára dablom alebo triplom)


Bullmaster 301 DO - skupiny 2VL, pavúk+finále 3VL (hra začína so skóre 301. Cieľom hry je skórovať od 301 do 101 len zásahmi cez bull (25 a 50), ostatné zásahy neplatia. Od skóre 101 sa pokračuje štandardne ako pri hrách 501DO)


501 DIDO - skupiny 2VL, pavúk 3VL, finále 4VL


Kriket - skupiny 2VL, pavúk+finále 3VL(cieľom hry je zasiahnuť dané číslo od 15 po bull spolu tri krát (1x triple alebo 1xdouble + 1x single alebo 3x single). Číslo je vtedy zatvorené a víťazom sa stáva hráč, ktorý zatvorí všetky čísla ako prvý)


1501 - skupiny+pavúk 1VL, finále 2VL(hra sa začína so skóre 1501 a leg sa zatvára klasicky s dablom)


 170 DO - skupiny+pavúk 4VL, finále 5VL( hra sa začína so skóre 170 a zatvára sa klasicky s dablom)


401 2/3 - skupiny 2VL, pavúk 3VL, finále 4VL(budú sa počítať 2 šípky z 3 s najvyššou hodnotou,od čísla 170 už sa budú počítať všetky tri šípky. hra sa začína so skóre 401 a zatvára sa klasicky dablom, ) 

3.2 Finálové turnaje

3.2.1 Po skončení sezóny sa odohrá finálový Turnaj Top 8 dňa 30.9.2023,na ktorom sa zúčastnia ôsmi,najvyššie postavení hráči na konci sezóny v ligovej tabuľke, ak splnia podmienku! (Podmienka - minimálne 7 odohratých kôl)
Vedenie ligy môže udeliť divokú kartu na účasť do turnaja aj iným hráčom,aj keď nespĺňajú stanovenú podmienku!

3.2.2 Hrať sa bude vo dvoch štvorčlenných skupinách na 4 víťazné legy (best of 7). Zo skupín postupujú všetci do vyraďovacej časti, kde odohrajú zápasy na 5 víťazných legov,(best of 9). Finále sa hrá na 6 víťazných legov,(best of 11). Hrá sa zápas aj o tretie miesto! Zápas o tretie miesto sa hrá na 5 víťazných legov (best of 9).

3.2.2.1 Nasadenie do skupín turnaja Top 8 bude nasledovné

A skupina 1-4-5-8

B skupina 2-3-6-7

podľa postavenia ligovej tabuľky po skončení sezóny!

3.2.4 Ten istý deň sa odohrá Turnaj Lucky Looser pre ostatných hráčov(podmienka - minimálne 4 štarty)! 

3.2.4.1 Rozdelenie skupín sa určí žrebom (počet skupín,počet hráčov v skupine a pavúk sa určí podľa počtu prihlásených hráčov). V skupinách sa hrá na 3 víťazné legy,v pavúku všetky zápasy na 3 víťazné legy a finále turnaja na 4 víťazné legy! Takisto ako na turnaji Top 8, aj na turnaji Lucky Looser sa hrá zápas o tretie miesto!( na 3 víťazné legy)

3.2.5 Pri neúčasti niektorých hráčov vedenie ligy môže navrhnúť, pozvať ďalších hráčov na obidva turnaje aj keď nespĺňajú podmienku na daný turnaj!

3.2.6 Ten istý deň bude aj vyhodnotenie sezóny, odovzdávanie pohárov za umiestnenia a za bonusy!

1. Odmenení budú hráči umiestnení na prvých troch miestach v celkovej tabuľke na konci sezóny.

2. Odmenení budú hráči s najlepšími výsledkami bonusov podľa tabuľky bonusov na konci sezóny.(najviac hodených bíng, najviac zavretí nad 100, najvyššie zavretie, najviac zavretí bullom a najviac zavretí do 18.šípky(do tejto kategórie sa započítava aj zavretie do 15. aj do 12. šípky) a najvyšší finálový priemer)

3. Odmenení budú hráči s plnou účasťou všetkých 15-ich kôl.

4. Odmenení budú hráči turnajov Top8 a Lucky Looser umiestnení na prvých troch miestach.

3.2.7 Na finálových turnajoch sa platí dobrovoľné štartovné. 

4. Rozdelenie hráčov do skupín

1-7 hráčov - 1 skupina,2 víťazné legy, postupujú prví štyria (1-4,2-3)

8 hráčov - 2 skupiny,3 víťazné legy, postupujú všetci

9-15 hráčov - 2 skupiny,2 víťazné legy, postupujú najlepší štyria z každej skupiny

16-19 hráčov - 4 skupiny, 2 víťazné legy, postupujú najlepší dvaja z každej skupiny

20-24 hráčov - 4 skupiny, 2 víťazné legy, postupujú najlepší štyria z každej skupiny

24+ hráčov: 4 skupiny,2 víťazné legy,postupujú najlepší štyria z každej skupiny

24+ hráčov: 6 skupín,2 víťazné legy, postupujú prví dvaja priamo a tretí do baráže 9 score(A3,C3,E3 a B3,D3,F3)
V baráži 9 score hráči budú hrať v tom poradí, podľa toho z akej skupiny postúpili. (napríklad keď sa hrá A3-C3-E3,tak prvý ide hráč z A skupiny, druhý z C a tretí z E). Ak sa stane,že hráči po odhodení hráči dosiahnu rovnaký počet bodov, budú hrať dovtedy,kým sa nerozhodne o postupe.

32 a viac hráčov: 8 skupín, 2 víťazné legy, postupujú najlepší dvaja z každej skupiny

40 a viac hráčov: 8 skupín, 2 víťazné legy, postupujú najlepší dvaja z každej skupiny

40 a viac hráčov II. : 8 skupín, 2 víťazné legy, postupujú najlepší štyria z každej skupiny 

5. Skupiny a pavúk

5.1 V skupinách sa hrá systémom každý s každým podľa poradia uvedeného v hárkoch. Na dodržanie poradia zápasov v skupinách dohliada hráč, ktorý je najvyššie postavený v celkovej tabuľke,alebo ktorého určí vedenie ligy.

5.1.2 V mimoriadnych prípadoch môže byť poradie zápasov prehodené,ale musia s tým súhlasiť aj ostatní hráči skupiny.

5.1.3 Zápas rozhoduje hráč/pisár, ktorý je uvedený v skupinových hárkoch.

5.1.3a Zo skupín má povinnosť zostať písať vo vyraďovacej časti ten hráč, ktorý sa umiestnil na prvom nepostupovom mieste.

5.1.3b Vo vyraďovacej fáze je povinný zostať a písať porazený hráč zápasu, pri terči, na ktorom prehral a bude čakať na písanie ďalšieho zápasu.

5.1.4 Turnaj nekončí vašim vypadnutím, turnaj končí až po odpísaní zápasu. Pokiaľ ste v skupine skončili na nepostupovom mieste organizátor môže vám udeliť písanie zápasu v prvom kole pavúka (osemfinále) . Sankcie za nesplnenie tejto podmienky viď. nižšie.

5.1.5 Pisári z prvých nepostupujúcich miest,alebo po vypadnutí v pavúku nemusia odpísať, rozhodovať ďalší zápas v tom prípade,ak si nájdu za seba náhradu.

5.2 Zápas sa začína s hodom na stred.

5.2.1 Hod na stred začína ten hráč, ktorý je písaný ako prvý v hárkoch.

5.2.2 Ten hráč, ktorý je bližšie k stredu začína zápas!

5.2.3 Ak obidvaja hráči trafia rovnaký segment, presnejšie trafia obidvaja buď zelený,alebo červený stred, opakujú si hod na stred v opačnom poradí. Opakujú si to až dovtedy,kým sa jednoznačne nedá rozhodnúť, kto je bližšie k stredu!

5.2.4 Ak hráčovi vypadne šípka z terča, má právo si zopakovať hod na stred. Ak vypadne aj druhá, hráč si môže odhodiť aj tretiu šípku. V tom prípade,že vypadne aj tretia, automaticky prehrá hod na stred a zápas začína súper. Ak sa to stane obidvom hráčom,že každému vypadnú všetky tri šípky,zápas začína ten, ktorý je písaný ako prvý v skupinovom hárku!

5.2.5 Ak hráčovi sa vyšmykne šípka a trafí nejaký segment mimo triplového kruhu, môže si hod na stred zopakovať. Môže si to zopakovať až dovtedy,kým nevyužije všetky tri šípky v ruke. Postup je ten istý ako v bode č. 5.2.4!

5.2.6a Ak hráč vyrazí svojou šípkou šípku súpera,zápas začína automaticky ten hráč, ktorému šípka vypadla z terča.

5.2.6b Ak hráč vyrazí svojou šípkou šípku súpera a následne vypadne aj jeho šípka,hod na stred si zopakujú,ale v opačnom poradí.

5.2.7 Ešte pred hodom na stred majú právo hráči na 3 zohrievacie kolá. Zápas rozhoduje hráč, ktorý je uvedený v hárkoch.

5.3 Legy v skupinách sa hrajú do 15.kola to znamená,že maximálne do 45.šípky. Vo všetkých zápasoch v pavúku neplatí podmienka 45. šípky, hrá sa až do zavretia.

5.3.1 Ak ani jeden hráč neukončí leg s double-om do 15.kola,tak nasleduje hod na stred,ten kto je bližšie vyhrá leg.

5.3.2 Pri hode na stred na konci zápasu platia tie isté pravidlá,ako pri hode na stred pred začiatkom zápasu! Viď body 5.2.3 - 5.2.6b

5.3.3 Keď sa hrá double-ové kolo a hráči tiež sa dostanú na hranicu 45. šípky a nevedia zavrieť,nasleduje sa takisto hod na stred.

5.3.4 Ak sa stane,že napríklad jeden hráč nevie zavrieť daný leg,ale druhý hráč hru nedokázal ani otvoriť,tak ten daný leg získa hráč,ktorý hru,leg aspoň otvoril.

5.3.5 Ak sa stane taký prípad,že ani jeden z dvoch hráčov nedokáže hru otvoriť do 45. šípky,nasleduje sa hod na stred a ten hráč, ktorý je bližšie k stredu vyhrá leg. Platia tie isté pravidlá ako pred začiatkom zápasu! Viď bod 5.2.3 - 5.2.6b

5.4 Na zápasoch získané bonusy každý hráč je povinný nadiktovať vedúcemu skupiny,aby dopísal do hárkov,lebo dodatočne sa nebudú uznávať!

5.5. Pre postup zo skupiny a pre poradie bude rozhodovať

5.5.1 Počet vyhratých zápasov,resp. získaných bodov v skupine (1 výhra - 2 body)

5.5.2 Lepší rozdiel skóre zo všetkých zápasov

5.5.3 Vzájomný zápas dotknutých hráčov

5.5.4 V prípade,že sú viacerí hráči s rovnakým počtom bodov aj rozdiel skóre majú rovnaké, rozhoduje sa minitabulka zo zápasov odohratých medzi sebou

5.5.5 V prípade,že ani jedno z týchto pravidiel nerozhoduje,bude medzi dotknutými hráčmi odohraný baráž 9 score, ktorý sa začne podľa vylosovaného poradia v skupinách! Konečné poradie sa určí podľa toho, ktorý hráč koľko bodov si hodil!

5.6 V skupinách sa hrajú zápasy na 2 víťazné legy (best od 3), poprípade na 3 víťazné legy (best od 5)

5.6.1 Vo vyraďovacej časti turnaja (v pavúku) sa odohrajú zápasy na 3 víťazné legy(best of 5) a jedine finálový zápas sa hrá na 4 víťazné legy(best of 7)!

6. Bodovanie

6.1 Bonusové body

Každý vyhratý zápas v skupine - 2 body

Každý hráč ktorý sa zúčastni turnaja - 2 body

6.2 Bodovanie v turnaji

6.2.1 Do 19-ich hráčov,

1.miesto - 40 bodov

2.miesto - 30 bodov

3.- 4.miesto - 20 bodov

5.- 8.miesto - 10 bodov

9.- 19. miesto - 0 bodov 


6.2.2 Nad 20 hráčov (aj 20)

1.miesto - 50 bodov

2.miesto - 40 bodov

3.- 4.miesto - 30 bodov

5.- 8.miesto - 20bodov

9.- 16.miesto - 10bodov

17. a viac - 0 bodov

6.2.3 Nad 40 hráčov (aj 40) - pavúk 32

1.miesto - 60 bodov

2.miesto - 50 bodov

3.- 4.miesto - 40 bodov

5.- 8.miesto - 30 bodov

9.- 16. miesto - 20 bodov

17. - 32. miesto - 10 bodov

33. a viac - 0 bodov 


6.3 Pri rovnosti bodov v celkovej tabuľke rozhoduje:

1.lepší rozdiel skóre zo zápasov

2.lepší rozdiel skóre z legov

3.vyšší počet vyhratých zápasov

4.vyšší počet vyhratých legov

5.vyšší počet účastí

6.baráž 9 score

7. Disciplinárne ustanovenia, povinnosti hráčov,pisárov

7.1 Pred začiatkom zápasu hráči v duchu fair play pozdravia súpera s podaním rúk. Je zvykom súperovi zaželať peknú hru.

7.2 Na konci zápasu v duchu fair play porazený hráč má podať ruku víťazovi a gratulovať mu k výhre!

7.3 Na konci zápasu v duchu fair play majú obaja hráči poďakovať s podaním rúk pisárovi za spoluprácu a za jeho odvedenú prácu.

7.4 Pisár sa smie len vtedy hýbať smerom k terču,keď ho hráč poprosí skontrolovať segment, ktorý trafil.

7.5 Pisár má viditeľne,s mávnutím ruky smerom k terču a nahlas potvrdiť to,keď hráč trafil víťazný double,alebo zavrel leg.

7.6 Pisár počas hry má byť nehybne otočený smerom k terču a k tabuli, alebo k notebooku! Je zakázané otáčať sa smerom k hráčom,iba ak si to prosí hráč,alebo keď hráči nie sú si istý kto má začať ďalší leg.

7.6.1 Rozhodca, pisár má zakázané počas trvania zápasu, ktorý rozhoduje a píše konzumovať nápoje a jedlá a fajčiť cigarety vrátane e-cigariet. Porušenie pravidla bude riešené disciplinárne!

7.7 Hráč,ktorý v skupine neodohrá všetky zápasy v skupine a odstúpi z turnaja,alebo je vylúčený(pre nešportové správanie atď) sa anulujú už aj odohraté zápasy v skupine! Štartovné pri takomto odchode hráča sa nevracia!

7.7.1 Pokiaľ si hráč vybojuje postup do play off,čiže odíde až po odohratí zápasov v skupine,bude zapísaný do pavúka,ale zápas neodohrá,automaticky prehrá zápas! Ďalší hráč nebude zapísaný namiesto neho do pavúka! Bonusové body hodené hráčmi už v odohratých zápasoch proti odstupujúcemu alebo vylúčenému hráčovi sa neanulujú.

7.8 Hráč, ktorý v skupine odmietne rozhodovať,písať zápas a nezabezpečí za seba náhradu môže byť vylúčený z aktuálneho kola.

7.9 Hráč, ktorý v pavúku odmietne rozhodovať,písať zápas a nezabezpečí za seba náhradu mkze byť vylúčený z aktuálneho kola

7.10 Vylúčeným a odstupujúcim hráčom sa anulujú výsledky aj bonusové body z aktuálneho kola!

7.11 Ak hráč ani po opakovanom vyzvaní nenastúpi bez ospravedlnenia na svoj zápas,bude mu zápas kontumovaný. Hráč musí byť informovaný o začiatku zápasu!

7.12  Hráči sú povinní nerušiť hráčov a neznepríjemňovať atmosféru divákom daného kola svojim správaním.

7.13 Požívanie alkoholických nápojov počas kola je povolené v takej miere aby negatívne neovplyvnilo správanie daného hráča.

7.14 V prípade že bude viacero sťažností na správanie konkrétneho hráča, tento hráč bude upozornení. Ak sa takéto prehrešky budú opakovať, daný hráč môže byť vylúčený z daného kola, prípadne mu môže byť zakázaná účasť na lige DC Šaľa.

7.15 Hráči, ktorí spravia nejaký priestupok dostanú upomenutie. Po dvoch upomenutiach hráč dostane stopku na jedno súťažné kolo. Keď sa to zopakuje viackrát, môže byť vylúčený do konca sezóny!

7.15a Hráč ktorý nespĺní povinnosť písania zápasu a nezabezpečí za seba náhradu dostane upomenutie žltou kartou. Po druhom upomenutí dostane odpočet 10ich bodov. Po treťom upomenutí bude vylúčený do konca aktuálnej sezóny

7.15b Hráč ktorý je pod vplyvom alkoholu a so svojim správaním nedodrží pravidlá slušného správania,nedodrží zásady fair play, so svojim správaním brzdí plynulý chod súťaže, bude upomenutý žltou kartou. Po druhom takom upomenutí bude vylúčený do konca aktuálnej sezóny.

7.15c Právo udeľovať tieto sankcie má člen vedenia ligy(Kacska P., Kubovič G., Galbavý M., Vicena M., Hruška J., Bednárik J., Prna P., Prna P. st.)

7.16 Hráči majú povinnosť si nosiť vhodné oblečenie a obuv (ideláne s uzavretým špicom) počas trvania celej súťaže. (reprezentácia klubu pred návštevou hráčov z iných klubov a líg) V opačnom prípade nebude im umožnená registrácia na daného ligové kolo, alebo budú riešení disciplinárne po odohratia ligového kola.

7.17 Dodržanie plynulosti hrania zápasov v skupine sleduje vedúci skupiny!

7.18 V rámci fair‐play hráči sa neoslovujú a nerušia hráčov,ktorí hrajú zápas. Dohliada na to rozhodca zápasu

7.19 Nešportové správanie nahlasuje rozhodca alebo hráč vedúcemu skupiny.

7.20 Hráčovi je prísne zakázané zahadzovať šípky spôsobom, ktorým by mohol ohroziť zdravie seba, alebo svojich protihráčov. Hráč nesmie odhodiť šípky pod úrovňou lakťa.

7.21 Členovia vedenia ligy môžu pre urýchlenie odohratia turnaja určiť hrať zápasy aj na iných terčoch aké boli pôvodne pridelené!

Zmena pravidiel vyhradená 


Aktualizované 28.5.2023Vytvorte si webové stránky zdarma!