Pravidlá  

Šípková Liga - Darts Club Šaľa


Pravidlá

 12. sezóna Šípkovej ligy - Darts Club Šala sa začína  22.5.2024 a bude mať 15 kôl,bude trvať do 28.82024. Po každom kole bude aktualizovaná a zverejnená celková tabuľka a tabuľka bonusov na našej webstránke(dcsala.sk).  Po poslednom kole v danom mesiaci vždy bude odoslané bodovanie aj do šípkarskeho zväzu ZŠO kvôli bodovaniu do slovenského rebríčka!

1. Hrací systém

1.1 Hrá sa systémom 501 DO, skupinová fáza + vyraďovacia časť (jednostranný pavúk)

1.2 Hráči začínajú zápas s bodmi v hodnote 501. Koľko bodov si hráč nahádže, toľko bude mať odpočítaných a nulu musí dosiahnuť tak, že posledné číslo hodí ako jeho dvojitú hodnotu (napríklad: zostane hráčovi na konci 40, nestačí hodiť 20 a 20, ale vonkajšie políčko na terči Double 20)

2. Štartovné

5€ - štartovné je povinné pre každého hráča nad 18 rokov! Ženy a juniori majú štart na danom ligovom kole za 1€.

 3€ - pre tých členov klubu DC Šaľa,ktorý majú riadne zaplatený členský poplatok. Ženy a juniori, ktorí sú členmi klubu a majú zapletený členský poplatok, štartovné na dané ligové kolo majú zadarmo.


2.1 Permanentka

10 štartov - 40€

pre členov klubu

10 štartov - 25€ 


Ročná permanentka - 130€

pre členov klubu - 80€


2.1.1 Permanentka sa neprenáša na iného hráča a ani na ďalšiu sezónu. Členovia klubu majú možnosť si preniesť do ďalšej sezóny nevyužité štarty permanentkou.

2.1.2 Každý hráč je povinný mať u seba permanentku a preukázať sa ňou pri registrácii pred kolom,v opačnom prípade bude musieť zaplatiť štartovné v celej výške!

2.1.3 Peniaze nebudú vrátené hráčom, ktorí,nevyužijú všetky štarty kúpené permanentkou!

2.1.4 Ak sa súťaž kvôli mimoriadnym udalostiam preruší a následne po nejakej dobe pokračuje a hráči nemajú možnosť využiť všetky štarty kúpené permanentkou v danej sezóne,v tom prípade sa môže permanentka prenášať aj na ďalšiu sezónu.

2.1.5 Vyzbierané peniaze sa použijú na chod ligy,na kúpu potrebných vecí,terčov, príslušenstva a vecných cien.

3. Hrací deň

3.0.1 Hracím dňom je streda so začiatkom o 18:00 (poprípade niektoré kolá môžu byť presunuté na iné dni). Registrácia na dané kolo je do 17:45 na mieste,vopred správou, na regustračnom formulári cez Nakku, alebo na t.c.+421 903 192 015!

3.0.2 Miestom konania súťaže je Bowling Strike Caffe, Štúrova 1., 92701 Šaľa

3.0.3 Keď sa daný hráč nevie dostaviť na čas,je povinný dať vedieť o svojom meškaní a dostaviť sa najneskôr do 18:30,v opačnom prípade bude vyškrtnutý zo zápasov!

3.0.4 Každý hráč, ktorý sa zaregistruje na dané kolo a zaplatí si štartovné, dá súhlas,že dodrží a rešpektuje všetky uvedené pravidlá súťaže a zásady fair play. V opačnom prípade môže byť vylúčený z aktuálneho kola!


3.0.5. Zároveň každý hráč, ktorý sa zaregistruje na dané kolo a zaplatí si štartovné, dá súhlas, že dodrží všetky aktuálne pandemické opatrenia.(povinnosť mať test, očkovanie,alebo potvrdenie o prekonaní Covid19,ak sú potrebné) Pri nedodržaní týchto opatrení znesie plnú zodpovednosť daný hráč a nie organizátor súťaže klub DC Šaľa!


3.1 Harmonogram kôl

1. kolo - 22.5.2024 - 501 DIDO

2. kolo - 29 5.2024

3. kolo - 5.6.2024 - hra*

4. kolo - 12.6.2024

5. kolo - 19.6.2024

6. kolo - 26.6.2024 - hra*

7. kolo - 3.7.2024

8. kolo - 10.7.2024 

9. kolo - 17.7.2024 - hra*

10. kolo - 24.7.2024

11. kolo - 31.7.2024

12. kolo - 7.8.2024 - hra*

13. kolo - 14.8.2024

14. kolo - 21.8.2024

15. kolo - 28.8.2024 - 501 DIDO

 

31.8.2024 - Vyhodnotenie sezóny, Turnaje Top10, Lucky Looser a Legendárna 1001


*Hry: 301MO, 170DO, Bullmaster 301 DO, Kriket, 1501 DO, 401 2/3, Kráľ dablov

1️⃣301 MO - skupiny 3VL, pavúk 4VL, finále 5VL(hra sa začína so skóre 301 a leg sa zatvára dablom alebo triplom)


2️⃣170 DO - skupiny+pavúk 4VL, finále 5VL( hra sa začína so skóre 170 a zatvára sa klasicky s dablom)


3️⃣Bullmaster 301 DO - skupiny 2VL, pavúk+finále 3VL (hra začína so skóre 301. Cieľom hry je skórovať od 301 do 101 len zásahmi cez bull (25 a 50), ostatné zásahy neplatia. Od skóre 101 sa pokračuje štandardne ako pri hrách 501DO)


4️⃣Kriket - skupiny 2VL, pavúk+finále 3VL(cieľom hry je zasiahnuť dané číslo od 15 po bull spolu tri krát (1x triple alebo 1xdouble + 1x single alebo 3x single). Číslo je vtedy zatvorené a víťazom sa stáva hráč, ktorý zatvorí všetky čísla ako prvý)


5️⃣1501 - skupiny+pavúk 1VL, finále 2VL(hra sa začína so skóre 1501 a leg sa zatvára klasicky s dablom)


6️⃣ 401 2/3 DO - skupiny 2VL, pavúk 3VL, finále 4VL(budú sa počítať 2 šípky z 3 s najvyššou hodnotou, hra sa začína so skóre 401 a zatvára sa klasicky dablom


7️⃣Kráľ dablov - skupiny 2VL, pavúk + finále 3VL, hra sa začína so skóre 201 a cieľom hry je odpočítavať skórovať iba so zásahmi cez dable. Hráč musí otvoriť leg so zeleným stredom.


3.2 Finálové turnaje

3.2.1 Po skončení sezóny sa odohrá finálový Turnaj Top 10 dňa 31.8.2024,na ktorom sa zúčastnia desiati,najvyššie postavení hráči na konci sezóny v ligovej tabuľke, ak splnia podmienku! (Podmienka - minimálne 7 odohratých kôl)
Vedenie ligy môže udeliť divokú kartu na účasť do turnaja aj iným hráčom,aj keď nespĺňajú stanovenú podmienku!

3.2.2 Hrať sa bude vo dvoch päťčlenných skupinách na 4 víťazné legy (best of 7). Zo skupín postupujú prví štyria do vyraďovacej časti, kde odohrajú zápasy na 4 víťazné legy,(best of 7). Finále sa hrá na 5 víťazných legov,(best of 9). Zápas o tretie miesto sa nehrá! 

3.2.2.1 Nasadenie do skupín turnaja Top 8 bude nasledovné

A skupina 1-4-5-8-10

B skupina 2-3-6-7-9

podľa postavenia ligovej tabuľky po skončení sezóny!

3.2.4 Ten istý deň sa odohrá Turnaj Lucky Looser pre ostatných hráčov(podmienka - minimálne 4 štarty)! Vedenie ligy môže udeliť divokú kartu na účasť do turnaja aj iným hráčom,aj keď nespĺňajú stanovenú podmienku!

3.2.4.1 Rozdelenie skupín sa určí žrebom (počet skupín,počet hráčov v skupine a pavúk sa určí podľa počtu prihlásených hráčov). V skupinách sa hrá na 2 alebo 3 víťazné legy,v pavúku všetky zápasy na 3 víťazné legy a finále turnaja na 4 víťazné legy! Takisto ako na turnaji Top 10, ani na turnaji Lucky Looser sa nehrá zápas o tretie miesto!

3.2.5 Pri neúčasti niektorých hráčov vedenie ligy môže navrhnúť, pozvať ďalších hráčov na obidva turnaje aj keď nespĺňajú podmienku na daný turnaj!

3.2.6 Ten istý deň bude aj vyhodnotenie sezóny, odovzdávanie pohárov za umiestnenia a za hodené bonusy!

1. Odmenení budú hráči umiestnení na prvých troch miestach v celkovej tabuľke na konci sezóny.

2. Odmenení budú hráči s najlepšími výsledkami bonusov podľa tabuľky bonusov na konci sezóny.(najviac hodených bíng, najviac zavretí nad 100, najvyššie zavretie, najviac zavretí bullom a najviac zavretí do 18.šípky(do tejto kategórie sa započítava aj zavretie do 15. aj do 12. šípky) a najvyšší finálový priemer. Odmenený bude aj hráč s najhorším legom - Zlatá Malina DC Šaľa.(podmienka minimálne 5 účastí)

3. Odmenení budú hráči s plnou účasťou všetkých 15-ich kôl.

4. Odmenení budú hráči turnajov Top10 a Lucky Looser umiestnení na prvých troch miestach.(2x tretie miesta)

3.2.7 Na "finálových turnajoch" sa platí dobrovoľné štartovné. 

4. Rozdelenie hráčov do skupín

1-7 hráčov - 1 skupina,2 víťazné legy, postupujú prví štyria (1-4,2-3)

8 hráčov - 2 skupiny,3 víťazné legy, postupujú všetci

9-15 hráčov - 2 skupiny,2 víťazné legy, postupujú najlepší štyria z každej skupiny

16-19 hráčov - 4 skupiny, 2 víťazné legy, postupujú najlepší dvaja z každej skupiny

20-24 hráčov - 4 skupiny, 2 víťazné legy, postupujú najlepší štyria z každej skupiny

24+ hráčov: 4 skupiny,2 víťazné legy,postupujú najlepší štyria z každej skupiny

24+ hráčov: 6 skupín,2 víťazné legy, postupujú prví dvaja priamo a tretí do baráže 9 score(A3,C3,E3 a B3,D3,F3)
V baráži 9 score hráči budú hrať v tom poradí, podľa toho z akej skupiny postúpili. (napríklad keď sa hrá A3-C3-E3,tak prvý ide hráč z A skupiny, druhý z C a tretí z E). Ak sa stane,že hráči po odhodení hráči dosiahnu rovnaký počet bodov, budú hrať dovtedy,kým sa nerozhodne o postupe.

32 a viac hráčov: 8 skupín, 2 víťazné legy, postupujú najlepší traja z každej skupiny

40 a viac hráčov: 8 skupín, 2 víťazné legy, postupujú najlepší traja z každej skupiny

40 a viac hráčov II. : 8 skupín, 2 víťazné legy, postupujú najlepší štyria z každej skupiny 

5. Skupiny a pavúk

5.1 V skupinách sa hrá systémom každý s každým podľa poradia uvedeného v hárkoch. Na dodržanie poradia zápasov v skupinách dohliada hráč, ktorý je najvyššie postavený v celkovej tabuľke,alebo ktorého určí vedenie ligy.

5.1.2 V mimoriadnych prípadoch môže byť poradie zápasov prehodené,ale musia s tým súhlasiť aj ostatní hráči skupiny.

5.1.3 Zápas rozhoduje hráč/pisár, ktorý je uvedený v skupinových hárkoch.

5.1.3a Zo skupín má povinnosť zostať písať vo vyraďovacej časti ten hráč, ktorý sa umiestnil na prvom nepostupovom mieste.

5.1.3b Vo vyraďovacej fáze je povinný zostať a písať porazený hráč zápasu, pri terči, na ktorom prehral a bude čakať na písanie ďalšieho zápasu.

5.1.4 Turnaj nekončí vašim vypadnutím, turnaj končí až po odpísaní zápasu. Pokiaľ ste v skupine skončili na nepostupovom mieste organizátor môže vám udeliť písanie zápasu v prvom kole pavúka (osemfinále) . Sankcie za nesplnenie tejto podmienky viď. nižšie.

5.1.5 Pisári z prvých nepostupujúcich miest,alebo po vypadnutí v pavúku nemusia odpísať, rozhodovať ďalší zápas v tom prípade,ak si nájdu za seba náhradu.

5.2 Zápas sa začína s hodom na stred.

5.2.1 Hod na stred začína ten hráč, ktorý je písaný ako prvý v hárkoch. 

5.2.2 Pri hode na stred sú platné iba segmenty zelený a červený bull. Ten hráč, ktorý hodil vyššiu hodnotu bullu začína zápas!

5.2.3 Hod na stred sa hrá až dovtedy, kým sa nerozhodne,že kto hodil vyššiu hodnotu bullu,ale maximálne na 3 šípky! Ak ani jeden hráč netrafil zelený,alebo červený stred so štvrtou šípkou si hod na stred opakujú ešte raz a tu už platí pravidlo,kto je k stredu bližšie. Po každom odhode sa šípka vyberie z terča (okrem 4. šípky)

5.2.4 Ešte pred hodom na stred majú právo hráči na 3 zohrievacie kolá. Zápas rozhoduje hráč, ktorý je uvedený v hárkoch.

5.3 Legy v skupinách sa hrajú do 15.kola to znamená,že maximálne do 45.šípky. Vo všetkých zápasoch v pavúku neplatí podmienka 45. šípky, hrá sa až do zavretia.

5.3.1 Ak ani jeden hráč neukončí leg s double-om do 15.kola,tak nasleduje hod na stred.

5.3.2 Pri hode na stred na konci zápasu platia tie isté pravidlá,ako pri hode na stred pred začiatkom zápasu! Viď body 5.2.2 - 5.2.3

5.3.3 Keď sa hrá double-ové kolo a hráči tiež sa dostanú na hranicu 45. šípky a nevedia zavrieť,nasleduje sa takisto hod na stred nez ohľadu na to koľko majú bodov. 

5.3.4 Ak sa stane,že napríklad jeden hráč nevie zavrieť daný leg,ale druhý hráč hru nedokázal ani otvoriť,tak ten daný leg získa hráč,ktorý hru,leg aspoň otvoril.

5.3.5 Ak sa stane taký prípad,že ani jeden z dvoch hráčov nedokáže hru otvoriť do 45. šípky,nasleduje sa hod na stred. Platia tie isté pravidlá ako pred začiatkom zápasu! Viď bod 5.2.3 

5.4 Na zápasoch získané bonusy každý hráč je povinný nadiktovať vedúcemu skupiny,aby dopísal do hárkov,lebo dodatočne sa nebudú uznávať!

5.5. Pre postup zo skupiny a pre poradie bude rozhodovať

5.5.1 Počet vyhratých zápasov,resp. získaných bodov v skupine (1 výhra - 2 body)

5.5.2 Lepší rozdiel skóre legov zo všetkých zápasov

5.5.3 Vzájomný zápas dotknutých hráčov

5.5.4 V prípade,že sú viacerí hráči s rovnakým počtom bodov aj rozdiel skóre majú rovnaké, rozhoduje sa minitabulka zo zápasov odohratých medzi sebou

5.5.5 V prípade,že ani jedno z týchto pravidiel nerozhoduje,bude medzi dotknutými hráčmi odohraný baráž 9 score, ktorý sa začne podľa vylosovaného poradia v skupinách! Konečné poradie sa určí podľa toho, ktorý hráč koľko bodov si hodil!

5.6 V skupinách sa hrajú zápasy na 2 víťazné legy (best od 3), poprípade na 3 víťazné legy (best od 5)

5.6.1 Vo vyraďovacej časti turnaja (v pavúku) sa odohrajú zápasy na 3 víťazné legy(best of 5) a jedine finálový zápas sa hrá na 4 víťazné legy(best of 7)!

6. Bodovanie

6.1 Bonusové body

Každý vyhratý zápas v skupine - 2 body

Každý hráč ktorý sa zúčastni turnaja - 2 body

6.2 Bodovanie v turnaji

6.2.1 Do 19-ich hráčov,

1.miesto - 40 bodov

2.miesto - 30 bodov

3.- 4.miesto - 20 bodov

5.- 8.miesto - 10 bodov

9.- 19. miesto - 0 bodov 


6.2.2 Nad 20 hráčov (aj 20)

1.miesto - 50 bodov

2.miesto - 40 bodov

3.- 4.miesto - 30 bodov

5.- 8.miesto - 20bodov

9.- 16.miesto - 10bodov

17. a viac - 0 bodov


6.2.3 Nad 32 hráčov (aj 32) - pavúk 24

1.miesto - 50 bodov

2.miesto - 40 bodov

3.-4. miesto - 30 bodov

5.-8. miesto - 20 bodov

9.-16. miesto - 10 bodov

17. - 24. miesto - 5 bodov

25. a viac - 0 bodov


6.2.4 Nad 40 hráčov (aj 40) - pavúk 32

1.miesto - 60 bodov

2.miesto - 50 bodov

3.- 4.miesto - 40 bodov

5.- 8.miesto - 30 bodov

9.- 16. miesto - 20 bodov

17. - 32. miesto - 10 bodov

33. a viac - 0 bodov 


6.3 Pri rovnosti bodov v celkovej tabuľke rozhoduje:

1.lepší rozdiel skóre zo zápasov

2.lepší rozdiel skóre z legov

3.vyšší počet vyhratých zápasov

4.vyšší počet vyhratých legov

5.vyšší počet účastí

6.baráž 9 score

7. Disciplinárne ustanovenia, povinnosti hráčov,pisárov

7.1 Pred začiatkom zápasu hráči v duchu fair play pozdravia súpera s podaním rúk. Je zvykom súperovi zaželať peknú hru.

7.2 Na konci zápasu v duchu fair play porazený hráč má podať ruku víťazovi a gratulovať mu k výhre!

7.3 Na konci zápasu v duchu fair play majú obaja hráči poďakovať s podaním rúk pisárovi za spoluprácu a za jeho odvedenú prácu.

7.4 Pisár sa smie len vtedy hýbať smerom k terču,keď ho hráč poprosí skontrolovať segment, ktorý trafil.

7.5 Pisár má viditeľne,s mávnutím ruky smerom k terču a nahlas potvrdiť to,keď hráč trafil víťazný double,alebo zavrel leg.

7.6 Pisár počas hry má byť nehybne otočený smerom k terču a k tabuli, alebo k notebooku! Je zakázané otáčať sa smerom k hráčom,iba ak si to prosí hráč,alebo keď hráči nie sú si istý kto má začať ďalší leg.

7.6.1 Rozhodca, pisár má zakázané počas trvania zápasu, ktorý rozhoduje a píše konzumovať nápoje a jedlá a fajčiť cigarety vrátane e-cigariet. Porušenie pravidla bude riešené disciplinárne!

7.7 Hráč,ktorý v skupine neodohrá všetky zápasy v skupine a odstúpi z turnaja,alebo je vylúčený(pre nešportové správanie atď) sa anulujú už aj odohraté zápasy v skupine! Štartovné pri takomto odchode hráča sa nevracia!

7.7.1 Pokiaľ si hráč vybojuje postup do play off,čiže odíde až po odohratí zápasov v skupine,bude zapísaný do pavúka,ale zápas neodohrá,automaticky prehrá zápas! Ďalší hráč nebude zapísaný namiesto neho do pavúka! Bonusové body hodené hráčmi už v odohratých zápasoch proti odstupujúcemu alebo vylúčenému hráčovi sa neanulujú.

7.8 Hráč, ktorý v skupine odmietne rozhodovať,písať zápas a nezabezpečí za seba náhradu môže byť vylúčený z aktuálneho kola.

7.9 Hráč, ktorý v pavúku odmietne rozhodovať,písať zápas a nezabezpečí za seba náhradu môže byť vylúčený z aktuálneho kola

7.10 Vylúčeným a odstupujúcim hráčom sa anulujú výsledky aj bonusové body z aktuálneho kola!

7.11 Ak hráč ani po opakovanom vyzvaní nenastúpi bez ospravedlnenia na svoj zápas,bude mu zápas kontumovaný. Hráč musí byť informovaný o začiatku zápasu!

7.12  Hráči sú povinní nerušiť hráčov a neznepríjemňovať atmosféru divákom daného kola svojim správaním.

7.13 Požívanie alkoholických nápojov počas kola je povolené v takej miere aby negatívne neovplyvnilo správanie daného hráča.

7.14 V prípade že bude viacero sťažností na správanie konkrétneho hráča, tento hráč bude upozornení. Ak sa takéto prehrešky budú opakovať, daný hráč môže byť vylúčený z daného kola, prípadne mu môže byť zakázaná účasť na lige DC Šaľa.

7.15 Hráči, ktorí spravia nejaký priestupok dostanú upomenutie. Po dvoch upomenutiach hráč dostane stopku na jedno súťažné kolo. Keď sa to zopakuje viackrát, môže byť vylúčený do konca sezóny!

7.15a Hráč, ktorý nesplní povinnosť písania zápasu a nezabezpečí za seba náhradu dostane upomenutie žltou kartou. Po druhom upomenutí dostane odpočet 10ich bodov. Po treťom upomenutí bude vylúčený do konca aktuálnej sezóny

7.15b Hráč ktorý je pod vplyvom alkoholu a so svojim správaním nedodrží pravidlá slušného správania,nedodrží zásady fair play, so svojim správaním brzdí plynulý chod súťaže, bude upomenutý žltou kartou. Po druhom takom upomenutí bude vylúčený do konca aktuálnej sezóny.

7.15c Právo udeľovať tieto sankcie má člen vedenia ligy(Kacska P., Kubovič G., Galbavý M., Vicena M., Hruška J., Somogyi T.)

7.16 Hráči majú povinnosť si nosiť vhodné oblečenie a obuv (ideláne s uzavretým špicom) počas trvania celej súťaže. (reprezentácia klubu pred návštevou hráčov z iných klubov a líg) V opačnom prípade nebude im umožnená registrácia na daného ligové kolo, alebo budú riešení disciplinárne po odohratia ligového kola.

7.17 Dodržanie plynulosti hrania zápasov v skupine sleduje vedúci skupiny!

7.18 V rámci fair‐play hráči sa neoslovujú a nerušia hráčov,ktorí hrajú zápas. Dohliada na to rozhodca zápasu

7.19 Nešportové správanie nahlasuje rozhodca alebo hráč vedúcemu skupiny.

7.20 Hráčovi je prísne zakázané zahadzovať šípky spôsobom, ktorým by mohol ohroziť zdravie seba, alebo svojich protihráčov. Hráč nesmie odhodiť šípky pod úrovňou lakťa.

7.21 Členovia vedenia ligy môžu pre urýchlenie odohratia turnaja určiť hrať zápasy aj na iných terčoch aké boli pôvodne pridelené!

7.22. Na každom ligovom kole sa bude hrať zábavná hra "Tomiho zábava". Hráči do hry budú mať možnosť sa prihlásiť pri platení štartovného na ligové kolo. Štartovné do hry je 1€. Z prihlásených hráčov bude jeden vylosovaný ktorý bude mať za úlohu s použitím všetkých troch šípiek hodiť vylosované číslo od 61 do 100. Ak hráč hodí vylosované číslo, vyhrá 70% vyzbieranej sumy. Zvyšných 30 % sa putuje do klubovej kasy. Ak hráč nehodí vylosované číslo,bank sa posunie do ďalšieho kola!

8. Členstvo, členský poplatok 

Členstvo v klube je dobrovoľné a neprevoditeľné na inú osobu. Maloleté osoby a iné nespôsobilé osoby sa môžu stať členmi DC ŠAĽA iba na základe súhlasu zákonného zástupcu. Klub je právnickou osobou a do jej postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. Ak hráč má záujem sa stať členom klubu DC Šaľa, musí vyplniť žiadosť o členstvo 

a/online formulár na webstránke DC Šaľa, 

 b/v papierovej forme na hociktorom z ligových kôl 

 a musí uhradiť členský poplatok vo výške stanovenej členskou schôdzou. 

8.1. Členovia klubu majú právo

a/ byť volení a voliť orgány klubu,

b/ podieľať sa na činnosti klubu pri plnení jeho cieľom 

c/ využívať výhody členstva v klube pri jeho činnosti a na jednotlivých akciách klubu.

8.1.2. Členovia klubu majú povinnosť najmä:

a/ podporovať plnenie cieľov klubu a nepoškodzovať jeho záujmy, meno a majetok,

b/ plniť uložené záväzky členskou schôdzou a výkonným výborom,

c/ riadne a včas platiť členský príspevok.


8.1.3. Členstvo v klube zaniká: 

a/ úmrtím fyzickej, alebo zánikom právnickej osoby, 

b/ vystúpením a to dňom doručenia písomného oznámenia predsedovi klubu o vystúpení, 

c/ vylúčením výkonným výborom pre závažné porušenie týchto stanov, ak po predchádzajúcom upozornení nenastala zmena, alebo pre spáchanie trestného činu proti klubu, alebo inému členovi klubu, 

d/ zrušení klubu.


8.2. Ak hráč po vybavení týchto záležitostí sa stane úspešne členom klubu,môže si užívať výhody, ktoré náš klub ponúka tým svojim členom, ktorí majú uhradený členský poplatok za daný rok. Výhody sú nasledovné:

a/ zľava na štartovnom na ligových kolách

b/ zľava pri kúpe permanentky,pri ktorom nevyužité štarty môže daný hráč preniesť aj do ďalšej sezóny

c/ zľava 25% pri objednávke príslušenstva z e-shopu game-center.sk 

d/ 10€ zľava pri objednávke klubového dresu

e/ podľa finančnej situácie klubu preplatenie štartovného,cestovného,alebo aj obeda na rôznych turnajoch organizovaných šípkarským zväzom ZŠO. (master, slovenský pohár, majstrovstvá Slovenska)

f/ možná pozvánka na turnaje Top10 a Lucky Looser aj pri nesplnení podmienok účastiZmena pravidiel vyhradená 


Aktualizované 19.5.2024Vytvorte si webové stránky zdarma!