Pravidlá  

Šípková Liga - Darts Club Šaľa


Pravidlá

 10. sezóna Šípkovej ligy - Darts Club Šala sa začína  4.10.2023 a bude mať 15 kôl,bude trvať do 31.1.2024. Po každom kole bude aktualizovaná a zverejnená celková tabuľka a tabuľka bonusov na našej webstránke.  Po poslednom kole v danom mesiaci vždy bude odoslané bodovanie aj do šípkarskeho zväzu ZŠO kvôli bodovaniu do slovenského rebríčka!

1. Hrací systém

1.1 Hrá sa systémom 501 DO, skupinová fáza + vyraďovacia časť (jednostranný pavúk)

1.2 Hráči začínajú zápas s bodmi v hodnote 501. Koľko bodov si hráč nahádže, toľko bude mať odpočítaných a nulu musí dosiahnuť tak, že posledné číslo hodí ako jeho dvojitú hodnotu (napríklad: zostane hráčovi na konci 40, nestačí hodiť 20 a 20, ale vonkajšie políčko na terči Double 20)

2. Štartovné

5€ - štartovné je povinné pre každého hráča nad 18 rokov! Ženy a juniori majú štart na danom ligovom kole za 1€.

 3€ - pre tých členov klubu DC Šaľa,ktorý majú riadne zaplatený členský poplatok. Ženy a juniori, ktorí sú členmi klubu a majú zapletený členský poplatok, štartovné na dané ligové kolo majú zadarmo.


2.1 Permanentka

10 štartov - 40€

pre členov klubu

10 štartov - 25€ 


Ročná permanentka - 130€

pre členov klubu - 80€


2.1.1 Permanentka sa neprenáša na iného hráča a ani na ďalšiu sezónu.

2.1.2 Každý hráč je povinný mať u seba permanentku a preukázať sa ňou pri registrácii pred kolom,v opačnom prípade bude musieť zaplatiť štartovné v celej výške!

2.1.3 Peniaze nebudú vrátené hráčom, ktorí,nevyužijú všetky štarty kúpené permanentkou!

2.1.4 Ak sa súťaž kvôli mimoriadnym udalostiam preruší a následne po nejakej dobe pokračuje a hráči nemajú možnosť využiť všetky štarty kúpené permanentkou v danej sezóne,v tom prípade sa môže permanentka prenášať aj na ďalšiu sezónu.


2.1.5 Členovia klubu DC Šaľa majú možnosť preniesť na ďalšiu sezónu nevyužité štartovné kúpené permanentkou! 

2.1.6 Vyzbierané peniaze sa použijú na chod ligy,na kúpu potrebných vecí,terčov, príslušenstva a vecných cien.

3. Hrací deň

3.0.1 Hracím dňom je streda so začiatkom o 18:00 (poprípade niektoré kolá môžu byť presunuté na iné dni). Registrácia na dané kolo je do 17:45 na mieste,vopred správou, na regustračnom formulári cez Nakku, alebo na t.c.+421 903 192 015!

3.0.2 Miestom konania súťaže je Bowling Strike Caffe, Štúrova 1., 92701 Šaľa

3.0.3 Keď sa daný hráč nevie dostaviť na čas,je povinný dať vedieť o svojom meškaní a dostaviť sa najneskôr do 18:30,v opačnom prípade bude vyškrtnutý zo zápasov!

3.0.4 Každý hráč, ktorý sa zaregistruje na dané kolo a zaplatí si štartovné, dá súhlas,že dodrží a rešpektuje všetky uvedené pravidlá súťaže a zásady fair play. V opačnom prípade môže byť vylúčený z aktuálneho kola!


3.0.5. Zároveň každý hráč, ktorý sa zaregistruje na dané kolo a zaplatí si štartovné, dá súhlas, že dodrží všetky aktuálne pandémické opatrenia.(povinnosť mať test, očkovanie,alebo potvrdenie o prekonaní Covid19,ak sú potrebné) Pri nedodržaní týchto opatrení znesie plnú zodpovednosť daný hráč a nie organizátor súťaže klub DC Šaľa


3.1 Harmonogram kôl

1.kolo 4.10.2023

2.kolo 11.10.2023

3.kolo 18.10.2023 

4.kolo 25.10.2023

5.kolo 8.11.2023

6.kolo 15.11.2023 

7.kolo 22.11.2023

8.kolo 29.11.2023

9.kolo 6.12.2023 

10.kolo 13.12.2023

11.kolo 20.12.2023

12.kolo 10.1.2024 

13.kolo 17.1.2024

14.kolo 24.1.2024

15.kolo 31.1.2024

3.2.2024- Vyhodnotenie sezóny, Turnaje Top8 a Lucky Looser


3.2 Finálové turnaje

3.2.1 Po skončení sezóny sa odohrá finálový Turnaj Top 8 dňa 3.2.2024,na ktorom sa zúčastnia ôsmi,najvyššie postavení hráči na konci sezóny v ligovej tabuľke, ak splnia podmienku! (Podmienka - minimálne 7 odohratých kôl)
Vedenie ligy môže udeliť divokú kartu na účasť do turnaja aj iným hráčom,aj keď nespĺňajú stanovenú podmienku!

3.2.2 Hrať sa bude vo dvoch štvorčlenných skupinách na 4 víťazné legy (best of 7). Zo skupín postupujú všetci do vyraďovacej časti, kde odohrajú zápasy na 5 víťazných legov,(best of 9). Finále sa hrá na 6 víťazných legov,(best of 11). Zápas o tretie miesto sa nehrá! 

3.2.2.1 Nasadenie do skupín turnaja Top 8 bude nasledovné

A skupina 1-4-5-8

B skupina 2-3-6-7

podľa postavenia ligovej tabuľky po skončení sezóny!

3.2.4 Ten istý deň sa odohrá Turnaj Lucky Looser pre ostatných hráčov(podmienka - minimálne 5 štartov)! 

3.2.4.1 Rozdelenie skupín sa určí žrebom (počet skupín,počet hráčov v skupine a pavúk sa určí podľa počtu prihlásených hráčov). V skupinách sa hrá na 2 alebo 3 víťazné legy,v pavúku všetky zápasy na 3 víťazné legy a finále turnaja na 4 víťazné legy! Takisto ako na turnaji Top 8, ani na turnaji Lucky Looser sa nehrá zápas o tretie miesto!

3.2.5 Pri neúčasti niektorých hráčov vedenie ligy môže navrhnúť, pozvať ďalších hráčov na obidva turnaje aj keď nespĺňajú podmienku na daný turnaj!

3.2.6 Ten istý deň bude aj vyhodnotenie sezóny, odovzdávanie pohárov za umiestnenia a za bonusy!

1. Odmenení budú hráči umiestnení na prvých troch miestach v celkovej tabuľke na konci sezóny.

2. Odmenení budú hráči s najlepšími výsledkami bonusov podľa tabuľky bonusov na konci sezóny.(najviac hodených bíng, najviac zavretí nad 100, najvyššie zavretie, najviac zavretí bullom a najviac zavretí do 18.šípky(do tejto kategórie sa započítava aj zavretie do 15. aj do 12. šípky) a najvyšší finálový priemer. (podmienka získania trofeje za bonusy - minimálne 5 účastí na lige)

3. Odmenení budú hráči s plnou účasťou všetkých 15-ich kôl.

4. Odmenení budú hráči turnajov Top8 a Lucky Looser umiestnení na prvých troch miestach.(2x tretie miesta)

3.2.7 Na "finálových turnajoch" sa platí dobrovoľné štartovné. 

3.2.8 Na ukončení sezóny sa bude losovať tombola o pobyt v Štúrove v hodnote 500€ pre štyri osoby. Podmienkou účasti na losovaní je účasť na jednom z dvoch turnajov. Každý hráč má možnosť si zakúpiť tombolovy lístok za 1€. poukážku na pobyt do tomboly venovala firma Maxtrawel!

4. Rozdelenie hráčov do skupín

1-7 hráčov - 1 skupina,2 víťazné legy, postupujú prví štyria (1-4,2-3)

8 hráčov - 2 skupiny,3 víťazné legy, postupujú všetci

9-15 hráčov - 2 skupiny,2 víťazné legy, postupujú najlepší štyria z každej skupiny

16-19 hráčov - 4 skupiny, 2 víťazné legy, postupujú najlepší dvaja z každej skupiny

20-24 hráčov - 4 skupiny, 2 víťazné legy, postupujú najlepší štyria z každej skupiny

24+ hráčov: 4 skupiny,2 víťazné legy,postupujú najlepší štyria z každej skupiny

24+ hráčov: 6 skupín,2 víťazné legy, postupujú prví dvaja priamo a tretí do baráže 9 score(A3,C3,E3 a B3,D3,F3)
V baráži 9 score hráči budú hrať v tom poradí, podľa toho z akej skupiny postúpili. (napríklad keď sa hrá A3-C3-E3,tak prvý ide hráč z A skupiny, druhý z C a tretí z E). Ak sa stane,že hráči po odhodení hráči dosiahnu rovnaký počet bodov, budú hrať dovtedy,kým sa nerozhodne o postupe.

32 a viac hráčov: 8 skupín, 2 víťazné legy, postupujú najlepší dvaja z každej skupiny

40 a viac hráčov: 8 skupín, 2 víťazné legy, postupujú najlepší dvaja z každej skupiny

40 a viac hráčov II. : 8 skupín, 2 víťazné legy, postupujú najlepší štyria z každej skupiny 

5. Skupiny a pavúk

5.1 V skupinách sa hrá systémom každý s každým podľa poradia uvedeného v hárkoch. Na dodržanie poradia zápasov v skupinách dohliada hráč, ktorý je najvyššie postavený v celkovej tabuľke,alebo ktorého určí vedenie ligy.

5.1.2 V mimoriadnych prípadoch môže byť poradie zápasov prehodené,ale musia s tým súhlasiť aj ostatní hráči skupiny.

5.1.3 Zápas rozhoduje hráč/pisár, ktorý je uvedený v skupinových hárkoch.

5.1.3a Zo skupín má povinnosť zostať písať vo vyraďovacej časti ten hráč, ktorý sa umiestnil na prvom nepostupovom mieste.

5.1.3b Vo vyraďovacej fáze je povinný zostať a písať porazený hráč zápasu, pri terči, na ktorom prehral a bude čakať na písanie ďalšieho zápasu.

5.1.4 Turnaj nekončí vašim vypadnutím, turnaj končí až po odpísaní zápasu. Pokiaľ ste v skupine skončili na nepostupovom mieste organizátor môže vám udeliť písanie zápasu v prvom kole pavúka (osemfinále) . Sankcie za nesplnenie tejto podmienky viď. nižšie.

5.1.5 Pisári z prvých nepostupujúcich miest,alebo po vypadnutí v pavúku nemusia odpísať, rozhodovať ďalší zápas v tom prípade,ak si nájdu za seba náhradu.

5.2 Zápas sa začína s hodom na stred.

5.2.1 Hod na stred začína ten hráč, ktorý je písaný ako prvý v hárkoch. 

5.2.2 Pri hode na stred sú platné iba segmenty zelený a červený bull. Ten hráč, ktorý hodil vyššiu hodnotu bullu začína zápas!

5.2.3 Hod na stred sa hrá až dovtedy, kým sa nerozhodne,že kto hodil vyššiu hodnotu bullu!

5.2.4 Ešte pred hodom na stred majú právo hráči na 3 zohrievacie kolá. Zápas rozhoduje hráč, ktorý je uvedený v hárkoch.

5.3 Legy v skupinách sa hrajú do 15.kola to znamená,že maximálne do 45.šípky. Vo všetkých zápasoch v pavúku neplatí podmienka 45. šípky, hrá sa až do zavretia.

5.3.1 Ak ani jeden hráč neukončí leg s double-om do 15.kola,tak nasleduje hod na stred,ten kto je bližšie vyhrá leg.

5.3.2 Pri hode na stred na konci zápasu platia tie isté pravidlá,ako pri hode na stred pred začiatkom zápasu! Viď body 5.2.2 - 5.2.3

5.3.3 Keď sa hrá double-ové kolo a hráči tiež sa dostanú na hranicu 45. šípky a nevedia zavrieť,nasleduje sa takisto hod na stred.

5.3.4 Ak sa stane,že napríklad jeden hráč nevie zavrieť daný leg,ale druhý hráč hru nedokázal ani otvoriť,tak ten daný leg získa hráč,ktorý hru,leg aspoň otvoril.

5.3.5 Ak sa stane taký prípad,že ani jeden z dvoch hráčov nedokáže hru otvoriť do 45. šípky,nasleduje sa hod na stred a ten hráč, ktorý je bližšie k stredu vyhrá leg. Platia tie isté pravidlá ako pred začiatkom zápasu! Viď bod 5.2.3 - 5.2.6b

5.4 Na zápasoch získané bonusy každý hráč je povinný nadiktovať vedúcemu skupiny,aby dopísal do hárkov,lebo dodatočne sa nebudú uznávať!

5.5. Pre postup zo skupiny a pre poradie bude rozhodovať

5.5.1 Počet vyhratých zápasov,resp. získaných bodov v skupine (1 výhra - 2 body)

5.5.2 Lepší rozdiel skóre legov zo všetkých zápasov

5.5.3 Vzájomný zápas dotknutých hráčov

5.5.4 V prípade,že sú viacerí hráči s rovnakým počtom bodov aj rozdiel skóre majú rovnaké, rozhoduje sa minitabulka zo zápasov odohratých medzi sebou

5.5.5 V prípade,že ani jedno z týchto pravidiel nerozhoduje,bude medzi dotknutými hráčmi odohraný baráž 9 score, ktorý sa začne podľa vylosovaného poradia v skupinách! Konečné poradie sa určí podľa toho, ktorý hráč koľko bodov si hodil!

5.6 V skupinách sa hrajú zápasy na 2 víťazné legy (best od 3), poprípade na 3 víťazné legy (best od 5)

5.6.1 Vo vyraďovacej časti turnaja (v pavúku) sa odohrajú zápasy na 3 víťazné legy(best of 5) a jedine finálový zápas sa hrá na 4 víťazné legy(best of 7)!

5.6.2  Pri žrebovaní do skupín budú nasadení prví dvaja, štyria, šiesti alebo ôsmi hráči podľa aktuálneho poradia v tabuľke, ostatní budú žrebovaní do skupín náhodne. Do prvého kola sa nenasadzuje. 

Systém nasadzovania do skupín:

2 skupiny A-B nasadení 1-2
4 skupiny A-B-C-D nasadení 1-4-3-2
6 skupín A-B-C-D-E-F nasadení 1-2-3-4-5-6
8 skupín A-B-C-D-E-F-G-H nasadení 1-8-5-4-3-6-7-2

6. Bodovanie

6.1 Bonusové body

Každý vyhratý zápas v skupine - 2 body

Každý hráč ktorý sa zúčastni turnaja - 2 body

6.2 Bodovanie v turnaji

6.2.1 Do 19-ich hráčov,

1.miesto - 40 bodov

2.miesto - 30 bodov

3.- 4.miesto - 20 bodov

5.- 8.miesto - 10 bodov

9.- 19. miesto - 0 bodov 


6.2.2 Nad 20 hráčov (aj 20)

1.miesto - 50 bodov

2.miesto - 40 bodov

3.- 4.miesto - 30 bodov

5.- 8.miesto - 20bodov

9.- 16.miesto - 10bodov

17. a viac - 0 bodov


6.2.3 Nad 32 hráčov (aj 32) - pavúk 24

1.miesto - 50 bodov

2.miesto - 40 bodov

3.-4. miesto - 30 bodov

5.-8. miesto - 20 bodov

9.-16. miesto - 10 bodov

17. - 24. miesto - 5 bodov

25. a viac - 0 bodov


6.2.4 Nad 40 hráčov (aj 40) - pavúk 32

1.miesto - 60 bodov

2.miesto - 50 bodov

3.- 4.miesto - 40 bodov

5.- 8.miesto - 30 bodov

9.- 16. miesto - 20 bodov

17. - 32. miesto - 10 bodov

33. a viac - 0 bodov 


6.3 Pri rovnosti bodov v celkovej tabuľke rozhoduje:

1.lepší rozdiel skóre zo zápasov

2.lepší rozdiel skóre z legov

3.vyšší počet vyhratých zápasov

4.vyšší počet vyhratých legov

5.vyšší počet účastí

6.baráž 9 score

7. Disciplinárne ustanovenia, povinnosti hráčov,pisárov

7.1 Pred začiatkom zápasu hráči v duchu fair play pozdravia súpera s podaním rúk. Je zvykom súperovi zaželať peknú hru.

7.2 Na konci zápasu v duchu fair play porazený hráč má podať ruku víťazovi a gratulovať mu k výhre!

7.3 Na konci zápasu v duchu fair play majú obaja hráči poďakovať s podaním rúk pisárovi za spoluprácu a za jeho odvedenú prácu.

7.4 Pisár sa smie len vtedy hýbať smerom k terču,keď ho hráč poprosí skontrolovať segment, ktorý trafil.

7.5 Pisár má viditeľne,s mávnutím ruky smerom k terču a nahlas potvrdiť to,keď hráč trafil víťazný double,alebo zavrel leg.

7.6 Pisár počas hry má byť nehybne otočený smerom k terču a k tabuli, alebo k notebooku! Je zakázané otáčať sa smerom k hráčom,iba ak si to prosí hráč,alebo keď hráči nie sú si istý kto má začať ďalší leg.

7.6.1 Rozhodca, pisár má zakázané počas trvania zápasu, ktorý rozhoduje a píše konzumovať nápoje a jedlá a fajčiť cigarety vrátane e-cigariet. Porušenie pravidla bude riešené disciplinárne!

7.7 Hráč,ktorý v skupine neodohrá všetky zápasy v skupine a odstúpi z turnaja,alebo je vylúčený(pre nešportové správanie atď) sa anulujú už aj odohraté zápasy v skupine! Štartovné pri takomto odchode hráča sa nevracia!

7.7.1 Pokiaľ si hráč vybojuje postup do play off,čiže odíde až po odohratí zápasov v skupine,bude zapísaný do pavúka,ale zápas neodohrá,automaticky prehrá zápas! Ďalší hráč nebude zapísaný namiesto neho do pavúka! Bonusové body hodené hráčmi už v odohratých zápasoch proti odstupujúcemu alebo vylúčenému hráčovi sa neanulujú.

7.8 Hráč, ktorý v skupine odmietne rozhodovať,písať zápas a nezabezpečí za seba náhradu môže byť vylúčený z aktuálneho kola.

7.9 Hráč, ktorý v pavúku odmietne rozhodovať,písať zápas a nezabezpečí za seba náhradu mkze byť vylúčený z aktuálneho kola

7.10 Vylúčeným a odstupujúcim hráčom sa anulujú výsledky aj bonusové body z aktuálneho kola!

7.11 Ak hráč ani po opakovanom vyzvaní nenastúpi bez ospravedlnenia na svoj zápas,bude mu zápas kontumovaný. Hráč musí byť informovaný o začiatku zápasu!

7.12  Hráči sú povinní nerušiť hráčov a neznepríjemňovať atmosféru divákom daného kola svojim správaním.

7.13 Požívanie alkoholických nápojov počas kola je povolené v takej miere aby negatívne neovplyvnilo správanie daného hráča.

7.14 V prípade že bude viacero sťažností na správanie konkrétneho hráča, tento hráč bude upozornení. Ak sa takéto prehrešky budú opakovať, daný hráč môže byť vylúčený z daného kola, prípadne mu môže byť zakázaná účasť na lige DC Šaľa.

7.15 Hráči, ktorí spravia nejaký priestupok dostanú upomenutie. Po dvoch upomenutiach hráč dostane stopku na jedno súťažné kolo. Keď sa to zopakuje viackrát, môže byť vylúčený do konca sezóny!

7.15a Hráč ktorý nespĺní povinnosť písania zápasu a nezabezpečí za seba náhradu dostane upomenutie žltou kartou. Po druhom upomenutí dostane odpočet 10ich bodov. Po treťom upomenutí bude vylúčený do konca aktuálnej sezóny

7.15b Hráč ktorý je pod vplyvom alkoholu a so svojim správaním nedodrží pravidlá slušného správania,nedodrží zásady fair play, so svojim správaním brzdí plynulý chod súťaže, bude upomenutý žltou kartou. Po druhom takom upomenutí bude vylúčený do konca aktuálnej sezóny.

7.15c Právo udeľovať tieto sankcie má člen vedenia ligy(Kacska P., Kubovič G., Galbavý M., Vicena M., Hruška J., Bednárik J., Prna P., Prna P. st.)

7.16 Hráči majú povinnosť si nosiť vhodné oblečenie a obuv (ideláne s uzavretým špicom) počas trvania celej súťaže. (reprezentácia klubu pred návštevou hráčov z iných klubov a líg) V opačnom prípade nebude im umožnená registrácia na daného ligové kolo, alebo budú riešení disciplinárne po odohratia ligového kola.

7.17 Dodržanie plynulosti hrania zápasov v skupine sleduje vedúci skupiny!

7.18 V rámci fair‐play hráči sa neoslovujú a nerušia hráčov,ktorí hrajú zápas. Dohliada na to rozhodca zápasu

7.19 Nešportové správanie nahlasuje rozhodca alebo hráč vedúcemu skupiny.

7.20 Hráčovi je prísne zakázané zahadzovať šípky spôsobom, ktorým by mohol ohroziť zdravie seba, alebo svojich protihráčov. Hráč nesmie odhodiť šípky pod úrovňou lakťa.

7.21 Členovia vedenia ligy môžu pre urýchlenie odohratia turnaja určiť hrať zápasy aj na iných terčoch aké boli pôvodne pridelené!

7.22. Na každom ligovom kole sa bude hrať zábavná hra "Tomiho zábava". Hráči do hry budú mať možnosť sa prihlásiť pri platení štartovného na ligové kolo. Štartovné do hry je 1€. Z prihlásených hráčov bude jeden vylosovaný ktorý bude mať za úlohu s použitím všetkých troch šípiek hodiť vylosované číslo od 61 do 100. Ak hráč hodí vylosované číslo, vyhrá 70% vyzbieranej sumy. Zvyšných 30 % sa putuje do klubovej kasy. Ak hráč nehodí vylosované číslo,bank sa posunie do ďalšieho kola!

Zmena pravidiel vyhradená 


Aktualizované 25.9.2023Vytvorte si webové stránky zdarma!