Prihláška za člena klubu  

Chceš sa stať členom nášho klubu DC Šaľa? Tak neváhaj a vyplň formulár!

Vyplň všetky potrebné údaje a my sa Ti čo najskôr ozveme späť.

Zaslaním tejto žiadosti súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v nasledovnom znení: "Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie za člena občianskeho združenia DC Šaľa. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy členov občianskeho združenia DC Šaľa  v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadení Európskeho parlamentu a rady č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať. Svojou žiadosťou a podpisom zároveň súhlasia zo zverejňovaním svojej osoby formou fotografií a videí na oficiálnych kanáloch OZ a ZŠO (FB, instagram, web,...)
Vytvorte si webové stránky zdarma!